SuperWEBOGLASI do 30.05.2024 / Objavljeno oglasa: 699
MALI FOTO OGLASI
KOMERCIJALNI MALI FOTO OGLASI
WEB PRODAVNICE
BANNERI

ŠTA JE MALI OGLAS U FOTO IZDANJU?

Mali oglas mogu dati isključivo registrovani korisnici ili pretplatnici - fizička lica

To je oglas koji nema karakter biznisa, ni malog, ni velikog.

U takve oglase spadaju isključivo:

 • Prodaja, kupovina i razmjena vlastitih stvari (u jednom oglasu po jedna ista stvar, ili komplet)

 • Traženje unajmljivanja prostora (stan, kuća, garaža, zemljište i sl.)

 • Ponuda i potražnja zaposlenja bez naziva i adrese firme u tekstu oglasa (osim potražnje posla iz oblasti usluga i instrukcija, ili ponuda posla u inostranstvu)

 • Obavještenja - opća (godišnjice i sl.)

 • Izgubljene stvari

U istoj rubrici ili grupi sličnih rubrika (npr. nekretnine, vozila i auto-dijelovi, tehnika i sl.) možete dati do 10 malih oglasa, odnosno do 50 malih oglasa u FOTO izdanju.

Sve ostalo su komercijalni mali oglasi u FOTO izdanju, koji se plaćaju.

 

ŠTA JE SADRŽAJ MALOG OGLASA U FOTO IZDANJU?

Mali oglas u FOTO izdanju izgleda kao na slici. 

Mali oglas u FOTO izdanju obavezno ima objavljen broj telefona i e-mail registrovanog korisnika i tekst oglasa do 500 karaktera sa maksimalno 10 fotografije. Osim jednog broja telefona moguće je objaviti i dodatni broj telefona.

 

U malim oglasima nije dozvoljeno:

 • objavljivati oglase u pogrešnoj rubrici, podrubrici, vrsti oglasa ili mjestu;
 • u jednom oglasu oglašavati više različitih proizvoda ukoliko ne pripadaju istoj rubrici i nemaju jedinstvenu zajedničku cijenu;
 • u tekstu oglasa ne definisati jasnu manju količinu proizvoda ili definisati komadne cijene bez jasno naznačene količine proizvoda;
 • u tekstu oglasa ne definisati jasan opis proizvoda, npr. ne naznačiti model, dimenzije, karakteristike, strukturu, starost i sl.
 • tekst oglasa pisati velikim slovima, nepoznatim skraćenicama, bez naših znakova, na stranom jeziku, nestandardnim karakterima i sl.;
 • u tekstu oglasa ili fotografijama navoditi kontakt informacije (telefon, e-mail...) ili tačne adrese oglašivača;
 • u tekstu oglasa ili fotografijama promovisati druge firme, web stranice, blogove...;
 • u tekstu oglasa ili fotografijama ispisivati reklamne slogane ili bilo kakve atribute kao npr. najjeftinije, najbolje, akcija, ponuda, požurite, i sl.
 • objavljivati fotografije sa fotomontažama, logotipima, i sl.;
 • objavljivati nepotpune, nejasne i netačne oglase;
 • objavljivati SPAM sadržaje;
 • objavljivati oglase sa namjerom nanošenja štete trećim licima;
 • objavljivati oglase koji nisu u skladu sa važećim zakonskim propisima;
 • objavljivati oglase koji na bilo koji način nanose štetu SuperOGLASI-ma.

 

KAKO POSLATI MALI OGLAS U FOTO IZDANJU?

Mali oglas u FOTO izdanju možete poslati sa www.superoglasi.ba, i to:
 • Neregistrovani korisnici ne mogu slati male oglase u FOTO izdanju, ako želite Registrujte se.
 • Registrovani korisnici ili pretplatnici - fizička lica klikom na link Pošaljite oglas, te ispunjavanjem dobijene aplikacije i klikom na dugme Pošaljite oglas. Obavezno se objavljuje telefon i e-mail unesen pri registraciji korisnika. Poslani mali oglas u FOTO izdanju ostaje sačuvan u Vašoj arhivi oglasa u FOTO izdanju, te isti možete mijenjati, brisati i ponovo slati sa linka Vaši oglasi. Oglas važi godinu dana od trenutka dodavanja, odnosno izmjene oglasa, ili do trenutka brisanja istog od strane korisnika.

Za istinitost, tačnost i potpunost objavljenih malih oglasa i kontakt podataka, vlasništva nad autorskim pravima na tekstove, design i sl. koji se odnose i koriste na www.superoglasi.ba, kvaliteti i zakonitosti roba i usluga koji se oglašavaju na www.superoglasi.ba, te eventualnoj šteti nastaloj korištenjem roba i usluga oglašenih na www.superoglasi.ba odgovara naručilac/oglašivač. • Redakcija zadržava pravo korekcije sadržaja malih oglasa • Nije dopušteno preštampavanje, umnožavanje ili prenošenje malih oglasa u cjelosti ili djelomično bez pismene saglasnosti Izdavača. • Sva autorska prava na www.superoglasi.ba su zaštićeni zakonom.ŠTA JE KOMERCIJALNI MALI OGLAS U FOTO IZDANJU?

Komercijalni mali oglasi u FOTO izdanju su:

 • Oglasi sa web adresom u kontakt podacima;
 • Oglasi u čijem tekstu je naveden naziv ili tačna adresa sjedišta firme;
 • Oglasi na stranom jeziku;
 • Oglasi sa jasno definisanom trgovinom na veliko (prodaja, kupovina ili razmjena veće količine robe, ili robe bez definisane količine sa jediničnom cijenom i sl.);
 • Oglasi čija je transakcija PONUDA, npr. usluge, instrukcije, turizam i sl.;
 • Oglasi čija je transakcija IZNAJMLJIVANJE, npr. nekretnine, vozila, i sl.;
 • Potražnja posla iz oblasti usluga i instrukcija, ili ponuda posla u inostranstvu;
 • Lični kontakti - poznanstva;
 • Mali oglasi koje oglašivači žele da bolje istaknu u web izdanju.

 

ŠTA JE SADRŽAJ KOMERCIJALNOG MALOG OGLASA U FOTO IZDANJU?

Komercijalni mali oglasi u FOTO izdanju izgledaju kao na slikama. 

Komercijalni mali oglas u FOTO izdanju može imati do dva broja telefona i jednu e-mail ili web adresu, sa tekstom oglasa do 750 ili 1000 karaktera, sa maksimalno 20 ili 30 fotografija (TopOGLAS ili SuperOGLAS). Kontakt informacije komercijalnih malih oglasa u FOTO izdanju su javne za sve posjetioce www.superoglasi.ba.

Za besplatne male oglase u FOTO izdanju možete izabrati i dodatnu uslugu:

 • PRIKAZ kontakt informacija komercijalnog malog oglasa u web izdanju vidljivim na www.superoglasi.ba

 

U komercijalnim malim oglasima nije dozvoljeno:

 • objavljivati oglase u pogrešnoj rubrici, podrubrici, vrsti oglasa ili mjestu;

 • tekst oglasa pisati velikim slovima, nepoznatim skraćenicama, bez naših znakova, nestandardnim karakterima i sl.;

 • u tekstu oglasa i fotografijama navoditi kontakt informacije (telefon, e-mail...);

 • u tekstu oglasa i fotografijama promovisati druge firme, web stranice, blogove;

 • objavljivati fotografije sa fotomontažama, logotipima, i sl.;

 • objavljivati nepotpune, nejasne i netačne oglase;

 • objavljivati SPAM sadržaje;

 • objavljivati oglase sa namjerom nanošenja štete trećim licima;

 • objavljivati oglase koji nisu u skladu sa važećim zakonskim propisima;

 • objavljivati oglase koji na bilo koji način nanose štetu SuperOGLASI-ma.

 

CJENOVNIK KOMERCIJALNIH MALIH OGLASA U FOTO IZDANJU?BiH / kartica

 

 1 sedmica

 5 sedmica

 10 sedmica

TopOGLAS

5,00 KM

22,50 KM

40,00 KM

SuperOGLAS

10,00 KM

45,00 KM

80,00 KM

Prikaz na www

0,50 KM

2,25 KM 4,00 KM

 

Popusti koje odobravamo su:

 • Za objavu oglasa 5 sedmica popust 10%.
 • Za objavu oglasa 10 sedmica popust 20%..

Cijene navedene u cjenovniku su sa uračunatim popustom i PDV-om.

 

KAKO PREDATI I UPLATITI KOMERCIJALNI MALI OGLAS U FOTO IZDANJU?

 

Na www.superoglasi.ba komercijalni mali oglas u FOTO izdanju možete naručiti kao neregistrovani korisnik na Naručite komercijalni oglas u FOTO izdanju, a ako ste registrovani korisnik ili pretplatnik na Naručite komercijalni oglas u FOTO izdanju.

Naručeni komercijalni mali oglas u FOTO izdanju ostaje sačuvan u Vašoj arhivi oglasa u FOTO izdanju, te isti možete mijenjati, brisati i ponovo naručiti sa linka Vaši oglasi.

 

Ukoliko narudžbu ne želite izvršiti putem www.superoglasi.ba uplatu za komercijalni mali oglas u FOTO izdanju možete izvršiti u:

 • Redakciji u Sarajevu, Branilaca Sarajeva 51 (ponedeljak-petak od 08:00-13:30 sati).

ili uplatnicom na:

 • Transakcijski račun: 1610000000870004 kod Raiffeisen Bank dd BiH
 • Korisnik: "Mas Media" d.o.o. Sarajevo
 • Svrha doznake: Uplata za komercijalni mali oglas - FOTO izdanje (navesti obavezno)

Uplatnicu i tekst oglasa pošaljite e-mailom na: info@superoglasi.ba ili
poštom na adresu:

SuperOGLASI
(komercijalni mali oglas - FOTO izdanje)
Branilaca Sarajeva 51
71000 Sarajevo.

Fotografije možete dostaviti u redakciju ili poslovnice kao original (ne fotokopirane ili printane), ili u digitalnom formatu na CD-u ili e-mailom na info@superoglasi.ba, kao JPG/GIF (RGB, 72dpi, 500x375px).

 

Za istinitost, tačnost i potpunost objavljenih komercijalnih malih oglasa i kontakt podataka, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, design i sl. koji se odnose i koriste na www.superoglasi.ba, kvaliteti i zakonitosti roba i usluga koji se oglašavaju na www.superoglasi.ba, te eventualnoj šteti nastaloj korištenjem roba i usluga oglašenih na www.superoglasi.ba odgovara naručilac/oglašivač. • Redakcija zadržava pravo korekcije sadržaja komercijalnih malih oglasa • Tačnost komercijalnih malih oglasa provjeriti prilikom prve objave. U slučaju uzastopnog ponavljanja greške neće se priznati više od jedne reklamacije • Nije dopušteno preštampavanje, umnožavanje ili prenošenje komercijalnih malih oglasa u cjelosti ili djelomično bez pismene saglasnosti Izdavača. • Sva autorska prava na www.superoglasi.ba su zaštićeni zakonom.
ŠTA SU WEB PRODAVNICE?

WEB PRODAVNICE daju mogućnost registrovanim korisnicima ili pretplatnicima da zakupom određenog WEB-PAKETA mogu objavljivati veći broj besplatnih malih oglasa u TXT i FOTO izdanju sa željenim prikazom kontakt informacija i logotipa firme javnim za sve posjetioce www.superoglasi.ba.

 

ŠTA JE SADRŽAJ WEB PRODAVNICE?

Besplatni mali oglas u FOTO izdanju kao dio WEB PRODAVNICE izgleda kao na slici.

Kontakt informacije besplatnih malih oglasa u FOTO izdanju kao dio WEB PRODAVNICE su javne za sve posjetioce www.superoglasi.ba. U okviru njih možete javno objaviti naziv firme, adresu i grad, do dva broja telefona, fax, e-mail adresu, web adresu, i logotip firme.

Listing aktivnih web prodavnica imate u meniju WEB PRODAVNICE, kao i na početnoj stranici web izdanja www.superoglasi.ba

Kontakt informacije besplatnih malih oglasa u TXT izdanju kao dio WEB prodavnice nisu javne za sve posjetioce www.superoglasi.ba

 

CJENOVNIK WEB-PAKETA ZA WEB PRODAVNICU?BiH / kartica

Inostranstvo

 

 1
mjesec

 6
mjeseci

 12
mjeseci

 1
mjesec

 6
mjeseci

12
mjeseci

WEB-PAKET 25

20,00 KM

108,00 KM

192,00 KM

20,00 €
108,00 € 192,00 €

WEB-PAKET 50

30,00 KM

162,00 KM

288,00 KM

 30,00 €

 162,00 €

 288,00 €

WEB-PAKET 100

50,00 KM

270,00 KM

480,00 KM

50,00 € 270,00 € 480,00 €

WEB-PAKET 150

75,00 KM

 405,00 KM

720,00 KM

75,00 € 405,00 € 720,00 €

WEB-PAKET 200

90,00 KM

486,00 KM

864,00 KM

90,00 € 486,00 € 864,00 €

WEB-PAKET 300

130,00 KM

702,00 KM

1.248,00 KM

130,00 € 702,00 € 1.248,00 €
WEB-PAKET 500

 200,00 KM

1.080,00 KM 1.920,00 KM 200,00 € 1.080,00 € 1.920,00 €

Broj u nazivu paketa označava maksimalan broj objavljenih besplatnih malih oglasa u TXT izdanju (bez javnih kontakt podataka) i FOTO izdanju (sa javnim kontakt podacima).

Popusti koje odobravamo su:

 • Za objavu WEB PRODAVNICE 6 mjeseci popust 10%.
 • Za objavu WEB PRODAVNICE 12 mjeseci popust 20%..

Cijene navedene u cjenovniku su sa uračunatim popustom i PDV-om.

 

KAKO PREDATI I UPLATITI WEB PRODAVNICU?

 

Nakon registracije na www.superoglasi.ba, uplatu za WEB PRODAVNICU možete izvršiti u:

 • Redakciji u Sarajevu, Branilaca Sarajeva 51 (ponedeljak-petak od 08:00-13:30 sati).

ili uplatnicom na:

 • Transakcijski račun: 1610000000870004 kod Raiffeisen Bank dd BiH
 • Korisnik: "Mas Media" d.o.o. Sarajevo
 • Svrha doznake: Uplata za WEB PRODAVNICU (navesti obavezno)

Uplatnicu pošaljite e-mailom na: info@superoglasi.ba ili
poštom na adresu:

SuperOGLASI
(komercijalni mali oglas - web izdanje)
Branilaca Sarajeva 51
71000 Sarajevo.

ŠTA SU BANNERI?
CJENOVNIK


Banneri su fiksni i pozicionirani prema slici iznad u određenom zakupljenom vremenskom periodu.

 

 

BiH / kartica

Inostranstvo


1 mjesec

3 mjeseca

6 mjeseci

12 mjeseci

1 mjesec

3 mjeseca

6 mjeseci

12 mjeseci

Pozicija A

250 KM

675 KM

1200 KM

2100 KM

250 €

675

1200 €

2100 €

Pozicija B

150 KM

405 KM

720 KM

1260 KM

150 €

405€

720 €

1260 €

Pozicija C

150 KM

405 KM

720 KM

1260 KM

150 €

405 €

720 €

1260 €

Pozicija D

100 KM

270 KM

480 KM

840 KM

100 €

270 €

480 €

840 €

* U cijene nije uračunat PDV.

** Svi banneri su rotirajući i sa maksimalno 10 bannera po poziciji.


 

KAKO UPLATITI BANNER?

 

Uplatu za banner možete izvršiti u:

 • Redakciji u Sarajevu, Branilaca Sarajeva 51 (ponedeljak-petak od 08:00-13:30 sati).
ili uplatnicom na:
 • Transakcijski račun: 1610000000870004 kod Raiffeisen Bank dd BiH
 • Korisnik: "Mas Media" d.o.o. Sarajevo
 • Svrha doznake: Uplata za banner (navesti obavezno)

 

Uplate iz inostranstva za banner možete izvršiti na:
RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT: RZBABA2S
ADDRESS: ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO, BiH
IBAN No.: BA391610000000870004
MAS MEDIA DOO SARAJEVO
BRANILACA SARAJEVA 51

 

KAKO PREDATI BANNER?

 

Grafički materijal za banner može se dostaviti u Redakciju ili na e-mail kao:

Grafički pripremljen banner u elektronskoj formi na CD/DVD-u ili na e-mail info@superoglasi.ba, kao JPG/GIF/PNG/SWF (72dpi, RGB, max. 50kB) pripremljena na tačan format bannera na www.superoglasi.ba (obratiti pažnju na dimenzije širine i visine).  

Grafički materijal za pripremu bannera u DTP Studiju SuperOGLASA, i to po mogućnosti tekst i fotografije koje se koriste u elektronskoj formi (na CD/DVD-u ili na e-mail info@superoglasi.ba) ili čitko ispisan ili isprintan tekst sa originalnim fotografijama (ne fotokopirane ili printane).

 

Za istinitost, tačnost i potpunost objavljenih bannera i kontakt podataka, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, design i sl. koji se odnose i koriste na www.superoglasi.ba, kvaliteti i zakonitosti roba i usluga koji se oglašavaju na www.superoglasi.ba, te eventualnoj šteti nastaloj korištenjem roba i usluga oglašenih na www.superoglasi.ba odgovara naručilac/oglašivač. • Redakcija zadržava pravo korekcije sadržaja bannera • Tačnost bannera provjeriti prilikom prve objave. U slučaju uzastopnog ponavljanja greške neće se priznati više od jedne reklamacije • Nije dopušteno preštampavanje, umnožavanje ili prenošenje bannera u cjelosti ili djelomično bez pismene saglasnosti Izdavača. • Sva autorska prava na www.superoglasi.ba su zaštićeni zakonom.
PRIJAVA KORISNIKA
POŠALJITE BESPLATNI MALI OGLAS
SMS PORUKOM
Besplatan mali oglas do 150 karaktera možete predati SMS porukom na
091 210 501 (7 dana)
INTERNETOM
Besplatan mali oglas možete predati online na web stranici www.superoglasi.ba