SuperOGLASI br. 1681 od 23.07.2021 / Objavljeno oglasa: 1419
KOMERCIJALNI MALI FOTO OGLASI
ŠTA JE KOMERCIJALNI MALI OGLAS U FOTO IZDANJU?

Komercijalni mali oglasi u FOTO izdanju su:

 • Oglasi sa web adresom u kontakt podacima;
 • Oglasi u čijem tekstu je naveden naziv ili tačna adresa sjedišta firme;
 • Oglasi na stranom jeziku;
 • Oglasi sa jasno definisanom trgovinom na veliko (prodaja, kupovina ili razmjena veće količine robe, ili robe bez definisane količine sa jediničnom cijenom i sl.);
 • Oglasi čija je transakcija PONUDA, npr. usluge, instrukcije, turizam i sl.;
 • Oglasi čija je transakcija IZNAJMLJIVANJE, npr. nekretnine, vozila, i sl.;
 • Potražnja posla iz oblasti usluga i instrukcija, ili ponuda posla u inostranstvu;
 • Lični kontakti - poznanstva;
 • Mali oglasi koje oglašivači žele da bolje istaknu u web izdanju.

 

ŠTA JE SADRŽAJ KOMERCIJALNOG MALOG OGLASA U FOTO IZDANJU?

Komercijalni mali oglasi u FOTO izdanju izgledaju kao na slikama. 

Komercijalni mali oglas u FOTO izdanju može imati do dva broja telefona i jednu e-mail ili web adresu, sa tekstom oglasa do 750 ili 1000 karaktera, sa maksimalno 20 ili 30 fotografija (TopOGLAS ili SuperOGLAS). Kontakt informacije komercijalnih malih oglasa u FOTO izdanju su javne za sve posjetioce www.superoglasi.ba.

Za besplatne male oglase u FOTO izdanju možete izabrati i dodatnu uslugu:

 • PRIKAZ kontakt informacija komercijalnog malog oglasa u web izdanju vidljivim na www.superoglasi.ba

 

U komercijalnim malim oglasima nije dozvoljeno:

 • objavljivati oglase u pogrešnoj rubrici, podrubrici, vrsti oglasa ili mjestu;

 • tekst oglasa pisati velikim slovima, nepoznatim skraćenicama, bez naših znakova, nestandardnim karakterima i sl.;

 • u tekstu oglasa i fotografijama navoditi kontakt informacije (telefon, e-mail...);

 • u tekstu oglasa i fotografijama promovisati druge firme, web stranice, blogove;

 • objavljivati fotografije sa fotomontažama, logotipima, i sl.;

 • objavljivati nepotpune, nejasne i netačne oglase;

 • objavljivati SPAM sadržaje;

 • objavljivati oglase sa namjerom nanošenja štete trećim licima;

 • objavljivati oglase koji nisu u skladu sa važećim zakonskim propisima;

 • objavljivati oglase koji na bilo koji način nanose štetu SuperOGLASI-ma.

 

CJENOVNIK KOMERCIJALNIH MALIH OGLASA U FOTO IZDANJU?BiH / kartica

 

 1 sedmica

 5 sedmica

 10 sedmica

TopOGLAS

5,00 KM

22,50 KM

40,00 KM

SuperOGLAS

10,00 KM

45,00 KM

80,00 KM

Prikaz na www

0,50 KM

2,25 KM 4,00 KM

 

Popusti koje odobravamo su:

 • Za objavu oglasa 5 sedmica popust 10%.
 • Za objavu oglasa 10 sedmica popust 20%..

Cijene navedene u cjenovniku su sa uračunatim popustom i PDV-om.

 

KAKO PREDATI I UPLATITI KOMERCIJALNI MALI OGLAS U FOTO IZDANJU?

 

Na www.superoglasi.ba komercijalni mali oglas u FOTO izdanju možete naručiti kao neregistrovani korisnik na Naručite komercijalni oglas u FOTO izdanju, a ako ste registrovani korisnik ili pretplatnik na Naručite komercijalni oglas u FOTO izdanju.

Naručeni komercijalni mali oglas u FOTO izdanju ostaje sačuvan u Vašoj arhivi oglasa u FOTO izdanju, te isti možete mijenjati, brisati i ponovo naručiti sa linka Vaši oglasi.

 

Ukoliko narudžbu ne želite izvršiti putem www.superoglasi.ba uplatu za komercijalni mali oglas u FOTO izdanju možete izvršiti u:

 • Redakciji u Sarajevu, Branilaca Sarajeva 15/II (ponedeljak-petak od 08:00-13:30 sati).

ili uplatnicom na:

 • Transakcijski račun: 1610000000870004 kod Raiffeisen Bank dd BiH
 • Korisnik: "Mas Media" d.o.o. Sarajevo
 • Svrha doznake: Uplata za komercijalni mali oglas - FOTO izdanje (navesti obavezno)

Uplatnicu i tekst oglasa pošaljite fax-om na: +387 33 444 354 ili
e-mailom na: info@superoglasi.ba ili
poštom na adresu:

SuperOGLASI
(komercijalni mali oglas - FOTO izdanje)
Branilaca Sarajeva 15/II
71000 Sarajevo.

Fotografije možete dostaviti u redakciju ili poslovnice kao original (ne fotokopirane ili printane), ili u digitalnom formatu na CD-u ili e-mailom na info@superoglasi.ba, kao JPG/GIF (RGB, 72dpi, 500x375px).

 

Za istinitost, tačnost i potpunost objavljenih komercijalnih malih oglasa i kontakt podataka, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, design i sl. koji se odnose i koriste na www.superoglasi.ba, kvaliteti i zakonitosti roba i usluga koji se oglašavaju na www.superoglasi.ba, te eventualnoj šteti nastaloj korištenjem roba i usluga oglašenih na www.superoglasi.ba odgovara naručilac/oglašivač. • Redakcija zadržava pravo korekcije sadržaja komercijalnih malih oglasa • Tačnost komercijalnih malih oglasa provjeriti prilikom prve objave. U slučaju uzastopnog ponavljanja greške neće se priznati više od jedne reklamacije • Nije dopušteno preštampavanje, umnožavanje ili prenošenje komercijalnih malih oglasa u cjelosti ili djelomično bez pismene saglasnosti Izdavača. • Sva autorska prava na www.superoglasi.ba su zaštićeni zakonom.
PRIJAVA KORISNIKA
POŠALJITE BESPLATNI MALI OGLAS
SMS PORUKOM
Besplatan mali oglas do 150 karaktera možete predati SMS porukom na
091 210 501 (7 dana)
INTERNETOM
Besplatan mali oglas možete predati online na web stranici www.superoglasi.ba