SuperOGLASI br. 1978 od 28.05.2024 / Objavljeno oglasa: 935
USLOVI OGLAŠAVANJA

PRAVILNIK O USLOVIMA OGLAŠAVANJA U Mas Media d.o.o Sarajevo

 

Član 1.

Predmet

Ovim Pravilnikom se uređuju osnovni principi oglašavanja u Mas Media d.o.o. Sarajevo.

Oglašavanje se odnosi na TXT i FOTO izdanje www.superoglasi.ba.

 

Član 2.

Definicije

U svrhu tumačenja ovog Pravilnika, koristit će se slijedeće definicije:

1) "Oglas" je svako javno saopćenje koje ima za cilj unapređenje prodaje, kupnje ili iznajmljivanja proizvoda ili usluga, ili promocija neke stvari ili ideje, ili postizanje nekog drugog efekta koji želi oglašivač, za šta mu je dato vrijeme prijenosa uz nadoknadu ili sličnu protivuslugu,

2) "Oglašivač" je pravno ili fizičko lice koje naruči objavljivanje oglasa u elektronskim i štampanim medijima s namjerom da time promoviše svoje proizvode, usluge, nekretnine, prava i obaveze, te pospješi pravni promet istih, odnosno s namjerom da promoviše svoje ime, ličnost, ideje i aktivnosti i time pridobije poslovne partnere ili ostvari ugled ili dobro ime.

 

Član 3.

Opšti principi oglašavanja

1) Oglašavanje mora biti legalno, pristojno, istinito, pravedno i pošteno.

2) Oglašavanje ne smije djelovati zavaravajuće niti smije štetiti interesima potrošača.

3) Svi oglasi koji oglašavaju proizvode ili usluge koje se mogu dobiti putem pozivanja određenih telefonskih brojeva moraju sadržavati jasnu i vidljivu oznaku istaknutog telefonskog broja.

4) Oglasi ne smiju vrijeđati opšteprihvaćene standarde pristojnosti i uljudnosti ili biti uvredljivi za osjećaje javnosti.

5) Zabranjeno je objavljivanje oglasa neprimjerenog sadržaja.

 

Član 4.

Sadržaj stranica

Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od različitih oglašivača. Oglašivač je odgovoran za tačnost, cjelovitost i kvalitetu informacija. Mas Media d.o.o. Sarajevo nije odgovorna za sadržaj predanih i objavljenih oglasa.

 

Član 5.

Prodaja

Mas Media d.o.o. Sarajevo nije odgovorna za realizaciju prodaje, niti čine dio prodajnog procesa.

 

Član 6.

Autorsko pravo

1) Mas Media d.o.o. Sarajevo pripada isključivo pravo na grafički dizajnirane reklame napravljene besplatno za oglašivače, tekst, slike, nazive, dozvolu oglašivača.

2) Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja u štampanim ili elektronskim medijima grafički dizajnirane reklame od strane Mas Media d.o.o. Sarajevo bez izričite saglasnosti Mas Media d.o.o. Sarajevo.

3) Korisnik je slobodan koristiti sadržaj oglasa za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija sadržaja oglasa ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.

 

Član 7.

Isključenje

Mas Media d.o.o. Sarajevo zadržava pravo isključiti iz daljnje upotrebe ovih oglasa, onog oglašivača koji na bilo koji način krši pravila iz ovog pravilnika, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad Mas Media d.o.o. Sarajevo.

Mas Media d.o.o.Sarajevo također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće zakonom propisane mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Mas Media d.o.o.Sarajevo zadržava pravo poduzeti odgovarajuće zakonom propisane mjere protiv onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljene na stranicama Mas Media d.o.o. Sarajevo, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, na način da:

1) kopira sadržaje objavljene na stranicama Mas Media d.o.o. Sarajevo te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja;

2) lobira oglašivače Mas Media d.o.o. Sarajevo da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona, SMS ili e-mail poruka i sl., te im nudi svoje usluge;

Naprijed navedeni postupci su po važećem Zakonu kažnjivi, te će u takvim slučajevima Mas Media d.o.o. Sarajevo poduzeti sve zakonom propisane mjere kako bi zaštitili sebe, svoje oglašivače i korisnike.

 

Član 8.

Greška prilikom objave

Ukoliko Mas Media d.o.o. Sarajevo objavi oglas sa greškom za koju nije odgovoran oglašivač, isti se obavezuju objaviti oglas sa ispravljenim sadržajem u prvom narednom TXT izdanju ili FOTO izdanju, ukoliko oglašivač dostavi reklamaciju u roku prijema izmjena reklamnog materijala.

Oglašivačima ne pripada pravo na povrat novca plaćenog oglasa.

 

Član 9.

Odgovornost

Mas Media d.o.o. Sarajevo ne snosi odgovornost za:

1) tačnost, potpunost i istinitost oglasa, teksta, znakova ili loga u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga;

2) ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju,

3) da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku,

4) da će treća strana legalno koristiti podatke objavljene u Mas Media d.o.o. Sarajevo cijelo vrijeme,

5) da će snositi odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno za oglašivača ili treću osobu zbog informacija objavljenih u Mas Media d.o.o. Sarajevo, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama objavljenim u Mas Media d.o.o. Sarajevo.

 

Član 10.

Odgovornost oglašivača

1) Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda, usluge, obavještenja ili slično. Kod predavanja oglasa oglašivač priznaje Mas Media d.o.o. Sarajevo pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod, usluge, obavještenja ili slično.

2) Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane Mas Media d.o.o. Sarajevo.

 

Član 11.

Izmjena pravila

Mas Media d.o.o. Sarajevo zadržava pravo promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Korisnici su dužni uočiti te promjene te im se prilagoditi.


 

Član 12.

Predajom oglasa i korištenjem usluga Mas Media d.o.o. Sarajevo, oglašivači potvrđuju saglasnost sa uslovima propisanim ovim Pravilnikom.

 

Član 13.

Ukoliko je oglas plaćen - ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja - biti će odbijen.

Reklamacija za plaćene oglase će biti uvažena isključivo za očigledne greške.

U slučaju uzastopnog ponavljanje greške, Mas Media d.o.o. Sarajevo će priznati samo jednu reklamaciju.

Ukoliko oglašivač izvrši obustavu već dostavljenog oglasa, Mas Media d.o.o. Sarajevo ne vrši povrat uplaćenih sredstava.

 

Član 14.

Sudska nadležnost

Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine su mjerodavni za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedena pravila Mas Media d.o.o. Sarajevo.

Stvarno je nadležan sud u Sarajevu za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

PRIJAVA KORISNIKA
POŠALJITE BESPLATNI MALI OGLAS
SMS PORUKOM
Besplatan mali oglas do 150 karaktera možete predati SMS porukom na
091 210 501 (7 dana)
INTERNETOM
Besplatan mali oglas možete predati online na web stranici www.superoglasi.ba